Tarieven

Tarieven

Beste oogzorg, beste advies

Oogmetingen worden bij BRILLENHUIS en LENZENHUIS uitgevoerd door gediplomeerde opticiens-optometristen. Zij zijn opgeleid om u de beste adviezen te geven en de beste oogzorg te bieden. Voor het deskundig aanmeten van een bril of contactlenzen, het controleren van de conditie en de gezondheid van uw ogen kan u bij BRILLENHUIS en LENZENHUIS terecht. Daarom zijn er ook verschillende onderzoeken, uiteenlopend van standaard tot uitgebreider optometrisch onderzoek. Uiteraard overleggen wij dit eerst met u zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Meer info over onderstaande metingen, testen en controles ga naar oogzorg.

Bij vermoeden van een afwijkingen in de gezondheid of de brekingsfout van uw ogen, verwijzen wij u altijd door naar een oogarts voor verder en gespecialiseerder onderzoek. Op deze manier kunnen wij u de maximale oogzorg bieden.

Oogmeting

Deze meting bestaat uit een zichtmeting en conditiebeoordeling.

Een zichtmeting omvat:
*bepalen van uw visus
*het uitmeten van de sterkte voor uw bril en/of lenzen
*controle van de samenwerking van uw ogen

Een conditiebeoordeling omvat:
*nazicht van de gezondheid van de oogleden, ooglens, hoornvlies, aders, pupil en netvlies
*screening van cataract, leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD), nagaan van verhoogde oogdruk enz.
*bij het minste vermoeden van een afwijking verwijzen we u door naar uw oogarts

Deze metingen duren 20 tot 30 minuten.
Een afspraak maken bij BRILLENHUIS is handig, u weet dan zeker dat u direct geholpen wordt.
De kosten van een oogmeting bedragen €30,00.

Meer info over oogmeting

Kinderoogjes screening

Het meten van kinderoogjes is lastig omdat de ooglens zeer soepelen krachtig is om scherp te stellen. Hierdoor is een normale oogmeting niet betrouwbaar is. Door een druppeltje in het oog te brengen kunnen de ogen zich niet meer inspannen maar wordt het gedwongen te ontspannen. Deze ‘druppeltjestest’ kan enkel door een oogarts worden uitgevoerd. Bovendien ontvang je bij de oogarts eventueel een voorschrift waardoor je kan genieten van een tussenkomst via je mutualiteit voor een montuurtje en/of glaasjes.

Bij ZIEZOO kinderoptiek kan je wel terecht voor een screening van kinderoogjes.

Deze screening omvat:
*bepalen van de visus
*bepalen en/of controle van de gezichtsscherpte vanaf 12 jaar
*afdektest voor vaststellen van scheelstand
*fixatietesten
*indien nodig een doorverwijzing naar je oogarts

Deze testjes duren 20 tot 30 minuten
Een afspraak maken bij ZIEZOO is handig, zo kunnen we voldoende tijd voor uw kind nemen.
Het testen van kinderoogjes is GRATIS!

Meer info over kinderscreening

Nachtzichtmeting

Bij een nachtzichtmeting simuleren we de donkere omstandigheden en sporen we alle oogfouten op die verantwoordelijk zijn voor een minder scherp zicht ’s nachts. Er worden 1500 meetpunten van het oog geregistreerd om een exact profiel te bepalen. De meetresultaten worden geïntegreerd in het productieproces van een nachtzichtglas tot op 1/100 dioptrie nauwkeurig. Dit resulteert in een beter nachtzicht, meer contrast, scherper zicht, intensere kleuren en vooral een verhoogde veiligheid.

Deze metingen duren 20 tot 30 minuten
Een afspraak maken bij BRILLENHUIS is handig, u weet dan zeker dat u direct geholpen wordt.
De kosten van een nachtzichtmeting bedragen €20,00.

Meer info over nachtzichtmeting

Traanmeting

Een traanmeting bestaat uit 2 eenvoudige pijnloze testjes.
*meten van de traanhoeveelheid
*controle van de traankwaliteit na indruppelen van kleurstof

Deze meting duurt 15 minuten
Een afspraak maken bij BRILLENHUIS is aangewezen
De kosten voor dit onderzoek bedragen €10,00.

Meer info over traanmeting

Lensaanpassing

U droeg nog NOOIT lenzen:

Een volledig nieuwe lensaanpassing omvat:
*zichtmeting en conditiemeting en traanmeting (20 tot 30 min)
*voorbereidende oefeningen
*leren inzetten en uithalen (1 tot 1,5 u)
*proefpassing met indien nodig meerdere paslenzen en bijbehorende lensvloeistoffen
*uitgebreide info over onderhoud en hygiëne
*nacontroles op 1 en 4 weken (15 min)

Een allereerste lensaanpassing verloopt over meerdere sessies die kort of lang kunnen duren
Een afspraak maken bij LENZENHUIS is aangewezen gezien de tijd die we voor u willen vrijmaken.
De kosten voor dit onderzoek bedragen €38,00 voor enkelzichtlenzen en €48,00 voor multifocale lenzen.

Meer info over lensmetingen

U droeg OOIT lenzen en u wil opnieuw starten:

Een nieuwe lensaanpassing omvat:
*zichtmeting en conditiemeting en traanmeting (20 tot 30 min)
*opfrissing voor inzetten en uithalen (30 min)
*proefpassing met indien nodig meerdere paslenzen en bijbehorende lensvloeistoffen
*uitgebreide info over onderhoud en hygiëne
*nacontroles op 1 en 4 weken (15 min)

Een nieuwe lensaanpassing verloopt over enkele korte sessies
Een afspraak maken bij LENZENHUIS is aangewezen gezien de tijd die we voor u willen vrijmaken.
De kosten voor dit onderzoek bedragen € 20,00 voor enkelzichtlenzen en € 25,00 voor multifocale lenzen.

Meer info over lensmetingen

U draagt lenzen en u wil naar een ANDER type overgaan:

Een her-aanpassing omvat:
*zichtmeting en conditiemeting (20 min)
*bevraging comfort en bevindingen huidige lenzen en producten
*nazicht toestand van de huidige lens
*proefpassing met nieuwe paslenzen en bijbehorende lensvloeistoffen
*nacontroles op 1 week (15 min)

Een her-aanpassing verloopt enkele korte sessies
Een afspraak maken bij LENZENHUIS is aangewezen gezien de tijd die we voor u willen vrijmaken.
De kosten voor dit onderzoek bedragen € 15,00 voor enkelzichtlenzen en € 20,00 voor multifocale lenzen.

Meer info over lensmetingen

Lenscontrole

Een regelmatige lenscontrole zijn onontbeerlijk voorsuccesvol, veilig en comfortabel ‘lenzen dragen’.
Een lenscontrole omvat:
*nazicht sterkte van de lens en visus
*controle van de lenspassing
*controle oogweefsel, oogkromming, bloedvaten, tranenfilm
*nazicht toestand van de lens
*bevraging comfort en bevindingen lenzen en producten

Een lenscontrole duurt 15 minuten
Laat je lenzen elke 6 maanden controleren
Een afspraak maken bij LENZENHUIS is aangewezen, zo hoeft u niet lang te wachten
De kosten voor dit onderzoek bedragen € 15,00 en is gratis voor LENSPLAN klanten

Low Vision onderzoek

Voor een Low Vision onderzoek (=gezichtsvermogen minder dan 30%) werken we met een gespecialiseerde dienst.
Een Low Vision onderzoek omvat:
*uitgebreid visus onderzoek bij zeer slechtziende personen (gezichtsvermogen minder dan 30%)
*onderzoek mogelijkheden zichtaanpassing ter verbetering van het zicht op de korte en/of lange afstand
*uitzoeken en testen van mogelijke hulpmiddelen voor zicht op de korte en/of lange afstand

Deze meting duurt 1 uur (exclusief eventuele verplaatsing)
Een afspraak maken bij BRILLENHUIS is noodzakelijk
De bijdrage voor dit onderzoek bedragen € 25,00.

Meer info over Low Vision

Visuele Training

Voor visuele training werken we met een gespecialiseerde dienst.
Visuele training omvat:
* een evaluatie van alle visuele vaardigheden
* waarnemings- en ontwikkelingstesten

Visuele training loopt over verschillende sessies
Een afspraak maken bij BRILLENHUIS is noodzakelijk
De kosten worden individueel bepaald en vooraf goed met u overlopen

Meer info over visuele training

Alle tijd voor U met een afspraak

Voor één van bovenstaande metingen, testen of controles, kunt u best een afspraak maken, zodat we voldoende tijd voor u kunnen vrijmaken.

Wilt u meer info over onze tarieven?

Contacteer ons