CE-keuring veiligheidsbrillen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn bestemd om degene die ze draagt een passende bescherming te bieden tegen gevaren bij welbepaalde activiteiten. Het zijn uitrustingen die dienen om je te beschermen tegen gevaren die je gezondheid en/of veiligheid bedreigen. Een veiligheidsbril is er één van.

Wanneer het dragen van VEILIGHEIDSBRIL verplicht is, worden ze geleverd door de werkgever. De werkgever moet de gevaren en risico’s voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk voorkomen of beperken bij de bron. (Amateur)sporters, doe-het-zelvers, en niet-professionele gebruikers beslissen zelf of ze de beschermingsmiddelen gebruiken.

De veiligheidsbrillen moeten voldoen aan de essentiële veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Bovendien moeten alle PBM die op de markt gebracht worden, voorzien worden van de CE-markering en de bijhorende EG-verklaring. Dit houdt in dat, afhankelijk van het type ontwerp, een aantal procedures doorlopen moeten worden alvorens een veiligheidsbril op de markt mag gebracht worden.

Alle door BRILLENHUIS, aan bedrijven of particulieren, afgeleverde veiligheidsbrillen hebben een CE-markering. Door deze CE-markering voldoet de veiligheidsbril aan de strenge eisen van uw verzekering en is hij conform de CE-normen (Europese richtlijn 89/686/EEG – EN 166). Al onze fabrikanten en leveranciers van veiligheidsbrillen zijn houder van ISO 9002.

Meer info over CE-markering voor veiligheidsbrillen ga naar:
www.febelsafe.be
www.economie.fgov.be

Wenst u meer te weten over onze veiligheidsbrillen?

Contacteer ons